Gegevensbescherming

Privacy Statement
 
Hartelijk welkom op onze website!
 
Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om.  Daarom willen wij u hieronder informeren over het verzamelen en aanwenden van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website.
 
Anonieme verzameling van gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen daarom geen persoonlijke gegevens opslaan. Om ons aanbod te verbeteren zullen wij alleen statistische gegevens analyseren, die niet tot uw persoon kunnen worden herleid.
 
Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (details over een persoonlijke of zakelijke relatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) in de omvang, die door u ter beschikking is gesteld.
De verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens vindt plaats voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en de verwerking van uw verzoeken.
Na de volledige afronding van de overeenkomst zullen vervolgens alle persoonsgegevens met in achtneming van het  belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijn worden opgeslagen en na afloop hiervan worden verwijderd, tenzij u akkoord bent gegaan met de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens.
 
Openbaarmaking van persoonsgegevens
Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzondering hierop vormen onze servicepartners, die wij voor de afronding van de overeenkomst nodig hebben. In dit geval zullen wij ons strikt houden aan de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. De omvang van de datatransmissie is tot een minimum beperkt.
 
Cookies
Onze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen. Zij maken ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser herkennen en onze service kan worden aangeboden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.
 

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens
U heeft altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en tevens het recht op correctie, verwijdering of blokkering van uw gegevens.  Neem contact met ons op als u vragen heeft. De contactgegevens vindt u in onze impressum.

Laatst bekeken